wiki:SystemFunctionality

Version 19 (modified by Martin Kolman, 11 years ago) (diff)

--

Funkcionalita

Skrývání ovládacích prvků

Je možné zapnout skrývání ovládacích prvků, aby zbytečně nezakrývaly mapu, když nejsou potřeba. Tato funkce jde zapnout v menu->Options->view->hide main buttons a v základě je vypnutá.

Normal main buttons Hidden main buttons

Přepnutí to režimu plné obrazovky

Cílovou platformou tohoto navigačního systému jsou mobilní zařízení, tato zařízení však většinou nemívají příliš velké obrazovky a proto je důležité využít dostupnou plochu maximálně efektivně. Tlačítkem fullscreen, nacházejícím se v hlavním menu, je proto možné aktivovat režim plné obrazovky. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka dojde k návratu do původního stavu.

Nový ukazatel polohy

Původní ukazatel polohy (žlutá šipky s černými okraji) byl nahrazen ukazatelem, inspirovaným tangoGPS. Tento nový ukazatel lépe vystihuje aktuální pozici a směr. Pokud se rychlost pohybu sníží pod 1 aktuální rychlostní jednotku/h, přestane být ukazován směr.

Showing the new marker, running in N900 (Maemo 5) emulator in fullscreen

Ukázka nového ukazatele polohy, tak jak vypadá v emulátoru N900 a režimu plné obrazovky

Hromadné stahování dlaždic

Notifikace

Optimalizované vykresování a správa tras

Doplnění výškových dat pomocí služby Geonames

Správa POI

Hledání POI za pomoci Google Local Search

Hledání cesty pomocí Google Directions

Toto video[youtube] ukazuje různé režimy pro hledání cesty v modRaně.

Attachments (5)

Download all attachments as: .zip