wiki:SystemFunctionality

Version 23 (modified by Martin Kolman, 10 years ago) (diff)

--

Funkcionalita

Konfigurace mapových podkladů

Definice mapových podkladů je v kořenovém adresáři aplikace v souboru 'map_config.conf.

Příklad:

[osma]
 label=OSM T@h
 url=http://tah.openstreetmap.org/Tiles/tile/
 type=png
 max_zoom=17
 min_zoom=0
 folder_prefix=OSM
 coordinates=osm

slovo v hranatých závorkách -> musí byt pro každou vrstvu unikátní label -> jméno mapy
url -> url k dílcům, proměnné pro souřadnice se nastaví automaticky podle nastavení v coordinates
type -> typ mapových dílců
max_zoom, min_zoom -> maximální a minimální zoom
folder_prefix -> společně s tile_folder v user_config.conf tvoří cestu k adresáři s mapovými dílci
cooridnates -> nastavuje použití kooridnát a jejich formát v url

 • způsob ukládání a načítání mapových dílců je kompatibilní s TangoGPS
 • všechny položky musí být vyplněny

Skrývání ovládacích prvků

Je možné zapnout skrývání ovládacích prvků, aby zbytečně nezakrývaly mapu, když nejsou potřeba. Tato funkce jde zapnout v menu->Options->view->hide main buttons a v základě je vypnutá.

Normal main buttons Hidden main buttons

Přepnutí to režimu plné obrazovky

Cílovou platformou tohoto navigačního systému jsou mobilní zařízení, tato zařízení však většinou nemívají příliš velké obrazovky a proto je důležité využít dostupnou plochu maximálně efektivně. Tlačítkem fullscreen, nacházejícím se v hlavním menu, je proto možné aktivovat režim plné obrazovky. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka dojde k návratu do původního stavu.

Nový ukazatel polohy

Původní ukazatel polohy (žlutá šipky s černými okraji) byl nahrazen ukazatelem, inspirovaným tangoGPS. Tento nový ukazatel lépe vystihuje aktuální pozici a směr. Pokud se rychlost pohybu sníží pod 1 aktuální rychlostní jednotku/h, přestane být ukazován směr.

Showing the new marker, running in N900 (Maemo 5) emulator in fullscreen

Ukázka nového ukazatele polohy, tak jak vypadá v emulátoru N900 a režimu plné obrazovky

Hromadné stahování dlaždic

ModRana? podporuje pokročilé dávkové stahování dlaždic, před zahájením stahování je možné nastavit:

 • kde: kolem akuální pozice, kolem aktuálního pohledu na mapu a kolem trasy
 • oblast poloměr stahované oblasti v rozsahu od 5 do 160 km
 • rozsah zoomu lze nastavit přiblížení i oddálení

Stahování používá vlákna, takže je možné s aplikací během stahování normálně pracovat, je také možné před spuštěním stahování zjistit, kolik nové dílce zaberou místa.

Notifikace

Optimalizované vykresování a správa tras

Doplnění výškových dat pomocí služby Geonames

Správa POI

Hledání POI za pomoci Google Local Search

Hledání cesty pomocí Google Directions

Toto video[youtube] ukazuje různé režimy pro hledání cesty v modRaně.

Attachments (5)

Download all attachments as: .zip