wiki:SystemFunctionality

Version 26 (modified by Martin Kolman, 10 years ago) (diff)

--

Funkcionalita

Konfigurace mapových podkladů

Definice mapových podkladů je v kořenovém adresáři aplikace v souboru 'map_config.conf.

Příklad:

[osma]
 label=OSM T@h
 url=http://tah.openstreetmap.org/Tiles/tile/
 type=png
 max_zoom=17
 min_zoom=0
 folder_prefix=OSM
 coordinates=osm

slovo v hranatých závorkách -> musí byt pro každou vrstvu unikátní label -> jméno mapy
url -> url k dílcům, proměnné pro souřadnice se nastaví automaticky podle nastavení v coordinates
type -> typ mapových dílců
max_zoom, min_zoom -> maximální a minimální zoom
folder_prefix -> společně s tile_folder v user_config.conf tvoří cestu k adresáři s mapovými dílci
cooridnates -> nastavuje použití kooridnát a jejich formát v url

 • způsob ukládání a načítání mapových dílců je kompatibilní s TangoGPS
 • všechny položky musí být vyplněny

Skrývání ovládacích prvků

Je možné zapnout skrývání ovládacích prvků, aby zbytečně nezakrývaly mapu, když nejsou potřeba. Tato funkce jde zapnout v menu->Options->view->hide main buttons a v základě je vypnutá.

Normal main buttons Hidden main buttons

Přepnutí to režimu plné obrazovky

Cílovou platformou tohoto navigačního systému jsou mobilní zařízení, tato zařízení však většinou nemívají příliš velké obrazovky a proto je důležité využít dostupnou plochu maximálně efektivně. Tlačítkem fullscreen, nacházejícím se v hlavním menu, je proto možné aktivovat režim plné obrazovky. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka dojde k návratu do původního stavu.

Nový ukazatel polohy

Původní ukazatel polohy (žlutá šipky s černými okraji) byl nahrazen ukazatelem, inspirovaným tangoGPS. Tento nový ukazatel lépe vystihuje aktuální pozici a směr. Pokud se rychlost pohybu sníží pod 1 aktuální rychlostní jednotku/h, přestane být ukazován směr.

Showing the new marker, running in N900 (Maemo 5) emulator in fullscreen

Ukázka nového ukazatele polohy, tak jak vypadá v emulátoru N900 a režimu plné obrazovky

Hromadné stahování dlaždic

ModRana podporuje pokročilé dávkové stahování dlaždic, umožňující stahování podle řady parametrů:

 • kde: kolem aktuální pozice, kolem aktuálního pohledu na mapu a kolem trasy
 • oblast poloměr stahované oblasti v rozsahu od 5 do 160 km
 • rozsah zoomu lze nastavit přiblížení i oddálení

Stahování používá vlákna, takže je možné s aplikací během stahování normálně pracovat, je také možné před spuštěním stahování zjistit, kolik nové dílce zaberou místa.

Notifikace

ModRana obsahuje jednoduchý systém pro notifikace, který například upozorní na dokončené stahování či chybějící balíček pro GPS rozhraní na N900.

Optimalizované vykreslování a správa tras

Je podporováno zobrazení tras ve formátu GPX, vykreslování tras je navíc optimalizováno, takže není problém zobrazovat mnoho tras najednou.

Doplnění výškových dat pomocí služby Geonames

K načteným trasám je možné doplnit údaj o nadmořské výšce všech bodů pomocí služby Geonames. Tyto data jsou zároveň uložena do GPX souboru, takže výsledná trasa s nadmořskou výško jde použít i jinde. Výšková data lze také samozřejmě použít k zobrazení výškového profilu

Správa POI

Uložené POI jsou zobrazeny v seznamu, u POI tvořených výsledky z Google Local Search jsou k dispozici i nalezené adresy a telefonní čísla. Lze také vybrat POI a nalézt k němu cestu.

Hledání POI za pomoci Google Local Search

Hledání cesty pomocí Google Directions

Toto video[youtube] ukazuje různé režimy pro hledání cesty v modRaně.

Attachments (5)

Download all attachments as: .zip