wiki:SystemFunctionality

Version 45 (modified by Martin Kolman, 13 years ago) (diff)

--

Funkcionalita

Konfigurace mapových podkladů

Definice mapových podkladů je v kořenovém adresáři aplikace v souboru 'map_config.conf.

Příklad:

[osma]
 label=OSM T@h
 url=http://tah.openstreetmap.org/Tiles/tile/
 type=png
 max_zoom=17
 min_zoom=0
 folder_prefix=OSM
 coordinates=osm

slovo v hranatých závorkách -> musí byt pro každou vrstvu unikátní label -> jméno mapy
url -> url k dílcům, proměnné pro souřadnice se nastaví automaticky podle nastavení v coordinates
type -> typ mapových dílců
max_zoom, min_zoom -> maximální a minimální zoom
folder_prefix -> společně s tile_folder v user_config.conf tvoří cestu k adresáři s mapovými dílci
cooridnates -> nastavuje použití kooridnát a jejich formát v url

 • způsob ukládání a načítání mapových dílců je kompatibilní s TangoGPS
 • všechny položky musí být vyplněny

Nastavení cesty k mapovým podkladům

Cesta k jednotlivým mapovým podkladům sestává s z hlavního adresáře a adresáře pro konkrétní vrstvu.

 • hlavní adresář se nastavuje pomocí proměnné tile_folder v user_config.conf
 • adresář pro vrstvu se nastavuje pomocí folder_prefix v map_config.conf

Příklad:

tile_folder=/media/card/maps

folder_prefix=/osm

Ve výsledků dá cestu: /media/card/maps/osm

Skrývání ovládacích prvků

Je možné zapnout skrývání ovládacích prvků, aby zbytečně nezakrývaly mapu, když nejsou potřeba. Tato funkce jde zapnout v menu->Options->view->hide main buttons a v základě je nastavená na 15 sekund.

Normal main buttons Hidden main buttons

Přepnutí to režimu plné obrazovky

Cílovou platformou tohoto navigačního systému jsou mobilní zařízení, tato zařízení však většinou nemívají příliš velké obrazovky a proto je důležité využít dostupnou plochu maximálně efektivně. Tlačítkem fullscreen, nacházejícím se v hlavním menu a na hlavní obrazovce, je proto možné aktivovat režim plné obrazovky. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka dojde k návratu do původního stavu.

Nový ukazatel polohy

Původní ukazatel polohy (žlutá šipky s černými okraji) byl nahrazen ukazatelem, inspirovaným tangoGPS. Tento nový ukazatel lépe vystihuje aktuální pozici a směr. Pokud se rychlost pohybu sníží pod 1 aktuální rychlostní jednotku/h, přestane být ukazován směr.

Showing the new marker, running in N900 (Maemo 5) emulator in fullscreen

Ukázka nového ukazatele polohy, tak jak vypadá v emulátoru N900 a režimu plné obrazovky

Hromadné stahování dlaždic

ModRana podporuje pokročilé dávkové stahování dlaždic, umožňující stahování podle řady parametrů:

 • kde: kolem aktuální pozice, kolem aktuálního pohledu na mapu a kolem trasy
 • oblast poloměr stahované oblasti v rozsahu od 5 do 160 km
 • rozsah zoomu lze nastavit přiblížení i oddálení

Stahování používá vlákna, takže je možné s aplikací během stahování normálně pracovat, je také možné před spuštěním stahování zjistit, kolik nové dílce zaberou místa.

Notifikace

ModRana obsahuje jednoduchý systém pro notifikace, který například upozorní na dokončené stahování či chybějící balíček pro GPS rozhraní na N900.

Optimalizované vykreslování a správa tras

Je podporováno zobrazení tras ve formátu GPX, vykreslování tras je navíc optimalizováno, takže není problém zobrazovat mnoho tras najednou.

Doplnění výškových dat pomocí služby Geonames

K načteným trasám je možné doplnit údaj o nadmořské výšce všech bodů pomocí služby Geonames. Tyto data jsou zároveň uložena do GPX souboru, takže výsledná trasa s nadmořskou výško jde použít i jinde. Výšková data lze také samozřejmě použít k zobrazení výškového profilu

Zobrazení výškového profilu trasy

Pokud načtená trasa obsahuje údaje o nadmořské výšce, modRana automaticky zobrazí výškový profil trasy. Na výškovém profilu je také vyznačena aktuální pozice vzhledem k trase. Výsek z výškového profilu je také možné zobrazit v rámci OSD.

Pokud trasa neobsahuje data o nadmořské výšce, lze použít funkci pro doplnění výškových dat.

Správa POI

Uložené POI jsou zobrazeny v seznamu, u POI tvořených výsledky z Google Local Search jsou k dispozici i nalezené adresy a telefonní čísla. Lze také vybrat POI a nalézt k němu cestu.

Hledání POI za pomoci Google Local Search

Je možné hledat POI v okolí aktuální pozice pomocí Google Local Search. Nalezené POI se zobrazí na mapě a často je k dispozici i adresa a telefonní číslo POI.

ModRana poskytuje mnoho kritérií, podle kterých je možné vyhledávat, jsou to například restaurace, bankomaty, hotely atd. Množství výsledků a způsob řazení lze nastavit v options->Online services

Hledání cesty pomocí Google Directions

Hledání cesty v modRaně využívá službu Google Directions. Bez internetu tedy fungovat nebude, nalezené trasy si lze však uložit (vytvoří se zároveň soubor v GPX formátu) pro pozdější použití. Při vyhledávání je brán v úvahu profil, pro pěší profil budou hledány pěší trasy, pro profil auto budou hledány trasy pro auto, etc. V menu options->Online routing je možné aktivovat obcházení dálnic a placených úseků při hledání cesty.

Start a cíl je možné zadat buď manuálně jako bod na mapě či použít aktuální pozici jako start nebo cíl. Je možné také textově zadat přímo adresu či souřadnice.

Toto video[youtube] ukazuje různé režimy pro hledání cesty v modRaně.

Průhledné překrývání mapových vrstev

Tuto funkci lze aktivovat pomocí options -> map -> Map as overlay. Libovolnou z podporovaných mapových vrstev lze použít buďto jako pozadí nebo jako překrývající vrstvu. Je také možné nastavit stupeň krytí v rozsahu 25-100%. 100% krytí je učeno pro průhledné vrstvy :)

OSD informační ukazatele

Ke konfiguraci informačních ukazatelů slouží uživatelský konfigurační soubor user_config.conf v kořenovém adresáři !modRany. Jsou v něm okomentované ukázky nastavení různých ukazatelů, takže by s konfigurací neměl být problém :)

Do budoucna plánuji interaktivní nastavení (pozice, velikost, velikost písma, etc.) interaktivně přímo z prostředí aplikace.

Uživatelský konfigurační soubor

Uživatelský konfigurák se jmenuje user_config.conf, je v kořenovém adresáři modRany a slouží k nastavení:

 • cesty k adresáři s dílci
 • cesty k adresáři s tracklogy
 • nastavení pozice a velikosti ovládacích prvků, pro každý profil je možné mít nezávislou sadu ovládacích prvků
 • aktivaci a nastavení parametrů pro informačních ukazatele

Attachments (5)

Download all attachments as: .zip