wiki:SystemFuture

Version 39 (modified by Martin Kolman, 14 years ago) (diff)

--

Plánované vlastnosti systému

Tato sekce obsahuje směs plánované funkcionality a nápadů na zajímavé funkce.

To že je tu něco napsáno, ještě neznamená, že to v dohledné době stihnu implementovat. :)

Nové funkce

 • vypnutí používání internetu hotovo - pro automatické stahování mapových podkladů
 • úplné vypnutí používání internetu
  • pro online služby (google, geonames, etc.)
  • dávkové stahování + upozornění

UI

 • barva ukazatele polohy podle stavu GPS (inspirace Cloud GPS)
 • tlacitko "test addresses" do address2address

Integrace internetových služeb

 • hledání cesty pomocí internetového vyhledávače (Google, OpenRouteService) hotovo
 • doplnění výškových dat k tracklogu z internetové služby hotovo
  • řešeno pomocí služby geonames, původní tracklog je nahrazen novým tracklogem s elevací, v případě použití této funkce na tracklog, který už elevaci má, dojde k jejímu přepsání daty z geonames
 • geocoding/reverzní geocoding
 • najdi nejbližší X, kde X může byt restaurace, nemocnice, parkovište, etc. hotov (pomoci Google Local Search)
 • přibližný odhad polohy podle IP adresy na zařízeních bez GPS
 • jízdní řády pomocí projektu spoje
  • reverzním geokódováním by teoreticky šlo zjistit město pro zadání startu a cíle, popřípadě by šlo i geokódovat jednotlivé zastávky na výsledném spoji a ukázat na mapě kudy spoj jede :)
  • nebo prostě jen vzít aktuální místo a zadat cílovou stanici, nebo jen integrovat spoje s manuálním zadáním startu a cíle

Informační ukazatele

 • vylepšení:
  • klikatelné informační ukazatele
  • interaktivní konfigurace informačních ukazatelů
  • stupeň průhlednosti a barva
 • nové ukazatele:
  • pokyny k zatáčení
  • čítač překonaného převýšení
  • vzdálenost od zvoleného bodu
 • rychlost, nadmořská výška, souřadnice, průměrné hodnoty
 • zobrazení podle aktuálního profilu hotovo

 • počet satelitů, přesnost
 • klikatelné ukazatele

Ikony na mapě

 • modul pro zprávu ikon na mapu
 • inteligentní umísťování, ošetření kolizí ikon, které jsou příliš blízko sebe
 • vektorové vykreslování, přizpůsobení poměru stran
 • konfigurovatelné -> velikost,průhlednost
 • použít SVG ?

Hlasová navigace

 • pokyny pro zatáčení, etc
 • upozornění na překročení max rychlosti
 • čtení aktuální rychlosti/jiného údaje
 • upozornění na blízký poi
 • uživatelsky konfigurovatelné události
  • přečtení zadané textové hlášky
  • nahrání hlášky uživatelem do mikrofonu (+ přidání k POI)

Aktuální pozice

 • manuální zadání aktuální pozice
  • souřadnice
  • adresa
 • geoip (volitelně)
 • btsky ?

Změna způsobu ukládání mapových dílců

 • ukládání mapových dílců tak, jak to dělá TangoGPS -> omezení počtu souborů v adresáři, využití stažených dílců jiným sw hotovo
 • interaktivni nastavení adresáře pro ukládání mapových vrstev

Profily

 • zatím kolo, pěšky, auto hotovo
 • použití při hledání cesty hotovo
 • zobrazení funkcionality podle zvoleného profilu hotovo

Záznam trasy

 • GUI pro záznam trasy do formátu GPX hotovo

Výškový graf trasy

 • zobrazení podle vzdálenosti hotovo
 • zobrazení úseku grafu hotovo
 • zobrazení v obrazovce s mapou hotovo
 • nakreslit na mapu čáru/křivku -> automaticky se stáhnou výšková data a vyrobí se profil
 • výškový profil, značený barvou čáry/symboly, tloušťkou/ číselnými indikátory ?
 • vyznačení maxim na výškovém profilu ?

Aktualizace mapových podkladů

 • porovnej velikost uložených dlaždic s odpovídající dlaždicí na serveru, pokud se liší, stáhni novou dlaždici
 • nebo rovnou nahraď všechny dlaždice novými ze serveru

POI

 • snadné přidání
 • kategorie
 • mazání, export, editace
 • navigace k POI, hledání cesty od/k POI hotovo
 • zobrazení POI / zobrazení všech POI
 • odkud brát už hotové POI
  • benzínky, bankomaty, restaurace, atd.
  • existuje mnoho seznamů bodů v KML pro Google Earth a Upoints se tváří že umí s KML pracovat
  • Google local search hotovo
  • zabudovat odkazů na zajímavé/oveřené seznamy POI s možností okamžitého stažení a použití
  • manuální zadání

Statistiky

 • průměrná a maximální rychlost (obojí už se počítá, jen se to zatím nikde nezobrazuje) hotovo
 • min/max nadmořská výška, stoupání, součet celkového stoupání
 • odhad počtu kroků/spotřebované energie/benzínu etc.

Nemapové navigační pomůcky

 • šipka ukazující k bodu (podobně jako SGTL)
 • kompas a fullscreen rychloměr (port z vývojové verze Rana2)
 • měření vzdáleností a obsahů
  • př: uživatel zmáčkne tlačítka v bodu A, pak v bodu B a dozví se přímočarou vzdálenost
   • asi by se dala vypočítat u vzdálenost kterou ušel a porovnat
   • a přičítat jednotlivé segmenty
  • př: uživatel chce vědět, kolik m2 má jeho obdélníkové pole, postupně projde všechny čtyři rohy pole a v každém zmáčkne tlačítka odpovídající rohům obdélníku, nakonec se dozví obsah pole (toto by mělo jít udělat i pro trojúhelníky a n-úhelníky)
 • výpočet východu/západu slunce
 • informace o aktuálním čase v různých časových zónách
 • kreslení na mapu (Rana na tohle má modul, zatím jsem ovšem nezkoumal jak je na tom funkčně)
 • triangulace WiFi AP
  • Netstumbler-like graf pro debugging.

Otáčení zobrazení

 • portrait a landscape
 • na zařízeních, jejichž WM neumí aplikaci otočit

Rychlost a optimalizace

 • nastavit maximální množství dlaždic v paměti hotovo - zatím max 100 dlaždic, chce to ještě provést testy spotřeby paměti
 • nahradit šílený multitogle na mapové vrstvy výběrem z vice možnosti -> při každém toggle to ukládá cely perzistentní slovník -> pomalé
 • optimalizovat drag mapou
  • překreslovat pouze mapu při dragu
  • pouze hýbat již vykreslenou mapou, novou část nechat nevykreslenou a vykreslit až po ukončení dragu (jako TangoGPS), volitelné

FreeRunner

 • vypínač Zlocku
 • vypínač Sleep
 • zapínač GPS

"Multiplayer" - multiuživatelské funkce

 • kooperativní mapa
  • uživatelská skupina zadává objekty do mapy
   • poznámky
   • POI
   • cesty
  • chat
  • autentizace
 • kooperativní měření
  • "virtuální pásmo" zobrazení vzájmené vzdálenosti na dvou zařízeních
   • pomocí internetu
  • měření obsahu n-úhelníku, kde vrcholy tvoří zúčastněná zařízení
 • kooperativní zábavná činnost
  • virtuální balistická mini hra
  • "radar"
   • zobrazí se jen ti uživatelé, kteří se dostanou do virtálního radarového dosahu
 • trackogové kreslení