wiki:SystemPlatforms

Version 10 (modified by Martin Kolman, 11 years ago) (diff)

--

Platformy

Tato sekce popisuje zkušenosti s provozováním modRany na různých platformách.

Hlavními předpoklady pro provoz modRany jsou:

  • Python 2.5
  • PyGTK
  • Cairo

To, že nějaká platforma není zmíněna ještě nemusí znamenat, že na ní nebude modRana fungovat :)

NeoFreeRunner @ SHR

Podobně jako Rana, funguje modRana na FreeRunneru s SHR bez nutnosti instalovat dependence. Rychlost je ve většině situací použitelná a všechny funkce by měly fungovat.

Nokia N900 emulátor

Pro tuto platformu existuje instalační .deb balíček v sekci Ke stažení.

  • balíček instaluje do adresáře '/opt/modrana', který by podle údajů na Wikipedii měl byt na 2GB oddílu,
  • mapové dlaždice se ukládají do adresáře 'cache/images' v adresáři aplikace
    • pro ukládání dlaždic pro větší oblasti bude asi vhodné v budoucnu přidat podporu pro umístění adresáře s dílci mimo adresář aplikace (například na v odkazovaném článku zmiňovaný 27GB VFAT souborový systém)
  • program je možné spustit pomocí ikony nebo jako modrana z terminálu
  • je možné aktivovat režim plné obrazovky z menu tlačítkem 'fullscreen', opětovným stisknutím tohoto tlačítka režim plné obrazovky deaktivujete

Smart Q7

ModRana funguje i na tomto sedmi-palcovém tabletu čínské provenience.

Ubuntu 9.10

Pokud budete chtít provozovat modRanu na Ubuntu, je možné buďto použít balíček pro N900 (na Ubuntu ovšem neinstaluje ikonu) nebo nebo tarball, obojí v sekci Ke stažení.

  • balíček pro N900 má v sobě zadrátované spuštění pomoci python2.5, modRana funguje samozřejmě i s Pythonem 2.6

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip