Changes between Version 1 and Version 2 of TurnByTurnNavigationEN


Ignore:
Timestamp:
Oct 29, 2010, 6:57:19 PM (12 years ago)
Author:
Martin Kolman
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • TurnByTurnNavigationEN

  v1 v2  
  33[[PageOutline]]
  44
  5 ''Červené kruhy označují tlačítka na které je nutné kliknout.''
   5''Red circles mark buttons you should click on to complete the guide.''
  66
  7 == Nalezení cesty ==
   7== Getting a route ==
  88[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt1.png, 50%)]][[BR]]
  9 Kliknutím na tlačítko "'''menu'''" přejdeme do menu.
   9Go to the menu by clicking on the "'''menu'''" button.
  1010
  1111[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt2.png, 50%)]][[BR]]
  12 Kliknutím na tlačítko "'''route'''" přejdeme do podmenu pro hledání cesty.
   12Now go to the routing submenu by clicking on the "'''route'''" button.
  1313
  1414[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt3.png, 50%)]][[BR]]
  15 V tomto příkladě použijeme režim "'''Point to Here, Here to Point'''", tedy hledání cesty z a do aktuální pozice. Navigaci krok za krokem je samozřejmě možné aktivovat i pro cesty nalezené jiným způsobem.
  16 
   15We will use the "'''Point to Here, Here to Point'''" mode in this example, which finds a route to and from our current position. It is of course possible to use turn-by-turn navigation for routes obtained by using other modes.
  1716[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt4.png, 50%)]][[BR]]
  18 Nyní klikneme na tlačítko "'''end'''", které nám umožní na mapu vložit cíl pro vyhledání cesty z naší aktuální pozice.
   17Clicking on the "'''end'''" button enables the destination entry.
  1918
  2019[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt5.png, 50%)]][[BR]]
  21 Jakmile tlačítko zezelená, můžeme kliknutím na mapu vložit cílový bod pro hledání trasy.
   20Once the button turns green, you can add the destination point by simply clicking on the map.
  2221
  2322[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt6.png, 50%)]][[BR]]
  24 Zelený terčík na mapě značí cílový bod pro vyhledávání trasy. Nyní můžeme tlačítkem "'''route'''" spustit vyhledávání cesty mezi naší aktuální pozicí a cílovým bodem.
   23Green marker on the map represents the destination. Clicking on the "'''route'''" button triggers routing between our current position and the destination.
  2524
  26 == Aktivace navigace krok za krokem ==
   25== Turn-by-turn activation ==
  2726[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt7.png, 50%)]][[BR]]
  28 Modrá čára představuje nalezenou cestu, žluté body značí místa, kde je nutné nějak změnit směr, tzn například zabočit, změnit jízdní pruh, etc.
  29 Klikneme na tlačítko "'''route info'''" pro vstup do informačního menu k nalezené cestě.
   27Blue line represents the route, yellow points mark turns, lane changes, etc.
   28Click on the "'''route info'''" route info button to enter the information submenu for the current route.
  3029
  3130[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt8.png, 50%)]][[BR]]
  32 Toto menu ukazuje některé informace o nalezené cestě. Kliknutím na tlačítko "'''tools'''" se přesuneme do submenu možných funkcí této cesty.
   31This menu shows information about the current route. Click on the "'''tools'''" to enter the route tools submenu.
  3332
  3433[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt9.png, 50%)]][[BR]]
  35 Vybereme "'''start navigation'''".
   34Click on "'''start navigation'''".
  3635
  3736[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt10.png, 50%)]][[BR]]
  38 Nyní je nutné zvolit od kterého bodu na trase má navigace krok za krokem začít. V našem příkladě vybereme "'''closest step'''", tzn. navigace začne od bodu nejbližšího k naší pozici.
   37Now select from which point of the route should the navigation start.
   38We will use "'''closest step'''" in our example, that means that the navigation will start from the point, that is closest to our current position.
  3939
  4040[[Image(http://modrana.org/misc/tbt_images/tbt11.png, 50%)]][[BR]]
  41 Navigace krok za krokem byla úspěšně aktivována !
   41Congratulations, you have just successfully activated turn-by-turn navigation in modRana !
  4242
  4343== Poznámky ==